maandag 2 april 2012

KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw

Cover afbeelding KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouwAfspoeling van meststoffen en middelen naar de sloot komt nog veel voor. Vanaf boerenerven, percelen en uit slootkanten komt er ongemerkt nog veel in het oppervlaktewater terecht. Praktische oplossingen hiervoor ontwikkelen en testen was de inzet van de KRW-pilot 'praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw' die onlangs werd afgerond. Er blijkt heel wat mogelijk om afspoeling van meststoffen en middelen te verminderen. Sommige maatregelen kunnen daarbij zelfs geld opleveren. Dat bleek uit experimenten op 60 melkvee en akkerbouwbedrijven. Naast een hoofdrapportage met aanbevelingen en handvatten voor een vervolg zijn er drie rapportages per onderdeel gemaakt: erf, perceel en slootkant. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | drie onderdeelrapportages: erf, perceel en slootkant.

Geen opmerkingen: