donderdag 29 maart 2012

Vervolgonderzoek verontreiniging Tungelroyse beek

luchtfoto Tungelroyse beekHet water en de waterbodem van de Tungelroyse beek zijn verontreinigd met cadmium en zink. Na sanering van de waterbodem raken sommige locaties in relatief korte tijd opnieuw verontreinigd. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat in de bovenloop een zwart neerslag, bestaande uit mangaanoxiden, ontstaat op planten en dieren die in het water leven. Dit is gerelateerd aan relatief hoge mangaanconcentraties in het water. De verontreinigingen kunnen een van de oorzaken zijn dat de ecologische kwaliteit van de Tungelroyse beek niet voldoet aan de doelstellingen zoals vereist ten aanzien van de kaderrichtlijn Water.
Gezien deze waarnemingen is nader onderzoek uitgevoerd naar de verontreiniging, met als doel om de volgende vragen te kunnen beantwoorden:
1. Wat is de herkomst van de verontreinigingen?
2. Wat zijn de risico’s?
3. Welke relevante processen spelen zich in de beek af?
4. Zijn maatregelen nodig en zo ja, welke maatregelen zijn dan het meest effectief?
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst| meer publicaties over de Tungelroyse beek | educatief youtube filmpje 'Tungelroyse beek: het grootste beekherstelproject van Nederland' .

Geen opmerkingen: