dinsdag 17 april 2012

Waterharmonicas in Nederland 1996-2011

Foto cover Waterharmonicas in Nederland 1996-2011Natuurlijke zuiveringssystemen -Waterharmonica's- worden in Nederland al jaren ge­bruikt om de kwaliteit van afvalwater te verbeteren voordat het wordt geloosd op het oppervlaktewater of wordt hergebruikt. Een eerste opzet voor een Waterharmonica als schakel tus­sen waterketen en watersysteem werd door STOWA beloond bij het 25­jarig bestaan, in 1996. Sindsdien zijn er op diverse plaatsen in Nederland Waterharmonica’s aangelegd; eerst op kleine schaal, later ook ook op grote schaal. Ook heeft er in deze periode het nodige onderzoek plaatsgevonden. Dit rapport geeft een een samenvattend beeld van toepassingen en onderzoek. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: