donderdag 1 maart 2012

Tijdelijke opslag van regenwater in de bodem

Foto cover Fysieke onderlegger voor het deltaprogramma: kansen voor waterconservering on regionale stroomgebiedenDoor klimaatverandering zal de beschikbaarheid van voldoende zoet water verminderen. Dit rapport gaat in op de vraag welke kansen er in verschillende regio’s zijn om overschot aan regenwater tijdelijk te conserveren in de bodem en in het regionaal oppervlaktewatersysteem om deze voorraad te kunnen benutten in tijden van watertekort. In kaartbeelden wordt weergegeven waar waterconservering in regionale stroomgebieden kansrijk is. Daarmee ontstaat inzicht in de mate waarin en de wijze waarop regionale stroomgebieden zelfvoorzienend kunnen worden, dus onafhankelijk van de aanvoer van gebiedsvreemd water. Ook geeft het rapport een overzicht van mogelijke maatregelen voor waterconservering. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: