woensdag 29 februari 2012

Trendanalyse meetnetten Rijnland

Figuur. Trends biologische kwaliteitsratio's. Trendanalyse meetnetten Hoogheemraadschap van RijnlandWelke ontwikkelingen zijn er de laatste decennia geweest in de oppervlaktewaterkwaliteit van het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland en in de kwaliteit van het zuiveringseffluent en –slib? Dat zijn de kernvragen waar deze studie zich op heeft gericht. Voor deze studie zijn meetgegevens gebruikt van vijf meetnetten van Rijnland, namelijk het meetnet oppervlaktewaterkwaliteit, het agrarisch meetnet, het meetnet awzi’s, het biologisch meetnet en het KRW-meetnet. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: