woensdag 29 februari 2012

Gewasbescherming kan nog duurzamer

Figuur 3. Milieubelasting van oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen over 1997-1999, 2004-2005, 2008-2010Uit een evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de doelen uit de Nota Duurzame Gewasbescherming (LNV 2004) nog niet zijn behaald. De inspanningen van onder meer telers en drinkwaterbedrijven zijn al wel zichtbaar.
Dankzij wetgeving voor gewasbescherming is de waterkwaliteit vooruit gegaan, al zijn de beleidsdoelen voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en voor de drinkwaterwinning niet bereikt. Ook bevat het oppervlaktewater op de helft van de meetlocaties nog te veel gewasbeschermingsmiddel. Wel zijn de beleidsdoelen voor voedselveiligheid en economie gehaald. De meeste zorg zit bij arbeidsveiligheid, vooral in de tuinbouw. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | Achtergrondrapporten.

Geen opmerkingen: