vrijdag 24 februari 2012

Het effect van zuiveringsmoeras op kwaliteit van RWZI-effluent

logo WIPE - Waterharmonica Improving Purification Effectiveness (Moeraszuiver afvalwater)In het project WIPE (Waterharmonica Improving Purification Effectiveness) is onderzocht wat het effect van een zuiveringsmoeras (waterharmonica) op de kwaliteit van RWZI-effluent is, met als uiteindelijk doel aanbevelingen te formuleren hoe de inrichting van zuiveringsmoerassen geoptimaliseerd kan worden. De focus van het onderzoek lag op risico's van stoffen en pathogenen, die in RWZI-effluent aanwezig kunnen zijn en die bij een reguliere RWZI direct in oppervlaktewater geloosd worden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: