dinsdag 6 maart 2012

Grondwaterbalans Drenthe

Cover Onderzoek grondwaterbalans provincie Drenthe. Figuur 4.1 Begrenzing deelgebieden 1 tot en met 3De huidige waterhuishouding in de provincie Drenthe is beschreven aan de hand van een grondwaterbalans en het grondwaterregime. Daarbij is apart gekeken naar de effecten van wateraanvoer. Mogelijke effecten van klimaatverandering zijn geanalyseerd voor de vier KNMI klimaatscenario’s uit 2006. Ingegaan is op de effectiviteit van afzonderlijke maatregelen voor de vergroting van de grondwatervoorraad. Aan de hand van de
berekeningsresultaten en uitgevoerde analyses zijn vuistregels beschreven voor de kwantificering van de grondwatervoorraad die kan worden benut voor de landbouw, de natuur en/of de drinkwaterwinning. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: