woensdag 22 februari 2012

CO2 uit slibgas rwzi Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

coverfoto CO2 uit slibgas RWZI HHNK in BeverwijkEind 2011 wordt er bij de afvalwaterzuivering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in Beverwijk een nieuwe groen gas opwerkingsinstallatie geplaatst die zuiver kortcyclische CO2 genereert als restproduct. Dit CO2 zou kunnen worden gebruikt voor andere nuttige toepassingen die zuiver CO2 gebruiken. Agentschap NL heeft BioGast gevraagd om te onderzoeken of en waar het CO2 van HHNK in Beverwijk economisch rendabel ingezet kan worden en wat hierbij de energiewinst is. In dit rapport zijn mogelijke afnemers van het zuivere CO2 geïnventariseerd. Hierbij is gekeken naar de eisen die de verschillende soorten afnemers aan het zuivere CO2 stellen. In de economische evaluatie zijn vervolgens deze eisen, de kosten, investeringen en baten van de mogelijke CO2 afzet tegen het licht gehouden. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: