dinsdag 14 februari 2012

Antibioticaresistente bacteriën in Maas, Rijn en Nieuwe Maas

Figure 5 Percentages of sensitive, monoresistant and multiresistant E. coli strains observed in Dutch riversIn de grote Nederlandse rivieren de Maas, de Rijn en de Nieuwe Maas komen bacteriën voor waarvan hoge percentages resistent zijn tegen een of meer soorten antibiotica. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM.
Antibioticaresistente bacteriën kunnen op meerdere manieren in oppervlaktewater terechtkomen, bijvoorbeeld doordat mest van dieren die met antibiotica zijn behandeld, afspoelt naar het oppervlaktewater. Een andere oorzaak kan zijn dat gedeeltelijk gezuiverd of ongezuiverd afvalwater in oppervlaktewater wordt geloosd, bijvoorbeeld afkomstig van ziekenhuizen waar mensen zijn behandeld met antibiotica.
Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: