maandag 1 augustus 2011

T0-rapportage monitoring en evaluatie pilot zandmotor

Foto cover rapport T0-rapportage monitoring en evaluatie pilot zandmotorMet het concept van de Zandmotor, een megasuppletie voor de kust waarmee de kustveiligheid voor de lange termijn wordt gecombineerd met de realisatie van ruimte voor natuur en recreatie, is nog geen ervaring opgedaan. De T0-rapportage beschrijft de uitgangssituatie voor aanleg van de Zandmotor op basis van de uit de evaluatievragen afgeleide indicatoren. De T0-rapportage legt de basis voor de beschrijving van de effecten van de Zandmotor. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: