vrijdag 29 juli 2011

Kansen voor riviervissen

De afgelopen tien jaar zijn door waterbeheerders en natuurbeheerders herinrichtingsmaatregelen langs de Maas uitgevoerd. Langs de Maas is tot op heden weinig onderzoek verricht naar het functioneren van natuurherstelmaatregelen voor de soortgroep vissen. Om hier meer inzicht in te krijgen is de nuljarige visgemeenschap in de Grensmaas, de Zandmaas en de Bedijkte Maas op een zeventiental locaties onderzocht. Hierbij is gekeken naar het functioneren van de oeverzone in de biotopen stortstenen rivieroever, natuurlijke rivieroever, aangetakt water en geïsoleerd water. Het onderzoek is uitgevoerd in juli en september van 2009 waarbij de verschillende locaties met behulp van een zegen en een elektrisch visapparaat zijn bemonsterd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: