dinsdag 26 juli 2011

Monitoring herstel verzuring en klimaatverandering vennen 1978-2010

Monitoring herstel verzuring en klimaatverandering vennen 1978-2010. Figuur 2. Ligging van de locaties in Nederland: Drenthe, Veluwe en Noord-BrabantVan 1978 tot en met 2010 zijn in elf vennen regelmatig waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht. De gegevens zijn verwerkt, samen met waarnemingen uit dezelfde vennen vanaf 1916. De bemonsterde vennen liggen in Drenthe, op de Veluwe en in Noord-Brabant. Het oorspronkelijke doel was om het herstel van verzuring door atmosferische depositie van zwavel- en stikstofverbindingen te volgen. Het bleek dat ook klimaatsverandering belangrijke veranderingen veroorzaakt van de biogeochemische processen in de vennen. Het aandeel van de doelsoorten diatomeeën voor zwakgebufferde wateren was in het begin van de 20e eeuw groot en bereikte een dieptepunt in de zeventiger en tachtiger jaren. Daarna trad herstel op en kwamen er niet alleen meer doelsoorten, maar ook enkele soorten uit zuur en voedselrijk milieu. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: