maandag 1 augustus 2011

Neveneffecten luchtmenging op diepe plassen

cover Onderzoek neveneffecten luchtmenginstallaties op diepe plassenVerticaal mengen door beluchting (luchtmenging) van diepe plassen is een maatregel die is gericht op het voorkomen of verminderen van problemen met blauwalgen in diepe plassen. De maatregel is in de meeste gevallen zeer effectief, dit blijkt ook uit de resultaten van deze studie. Blauwalgen nemen door diepe menging sterk af, ten gunste van niet-overlast veroorzakende soorten. In deze studie is specifiek gekeken naar de eventuele neveneffecten van luchtmenging, dus effecten die niet in eerste instantie worden beoogd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: