dinsdag 2 augustus 2011

Relatie tussen peilbeheer en bodemgeschiktheid

cover Bodemgeschiktheidsbeoordeling voor landbouw, bosbouw en recreatie : t.b.v een optimalisatie van grondwater- en oppervlaktewaterpeilbeheer : state of the art 2011Deze handleiding Bodemgeschiktheidsbeoordeling vormt een leidraad voor het afleiden van een kwantitatieve bodemgeschiktheidsbeoordeling voor een 20-tal vormen van bodemgebruik. Het is niet alleen bedoeld als leidraad voor het beoordelen van bodemgeschiktheden in het veld en eventuele effecten hierop van profielingrepen of veranderingen in de waterhuishouding; tevens vormt het een basis voor de evaluatie van plannen voor gebiedsgericht beleid waarbij bodemfuncties worden verplaatst of waterbeheersmaatregelen worden doorgevoerd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: