dinsdag 9 augustus 2011

Atsma kiest voor overslagbestendige Afsluitdijk

Figuur Overslagbestendige dijk Basisalternatief Rijkswaterstaat, p. 11. Eindadvies Adviescommissie Toekomst AfsluitdijkHet kabinet wil ervoor zorgen dat de Afsluitdijk zo snel mogelijk weer aan de veiligheidsnormen voldoet. Daarvoor krijgt de dijk een versterkte toplaag, waardoor deze overslagbestendig wordt. Verder worden de spui- en schutsluizen gerenoveerd. De op te knappen Afsluitdijk moet bij een storm die eens in de 10.000 jaar voorkomt overslag van water weerstaan en niet bezwijken. Met de keuze voor de overslagbestendige dijk neemt staatssecretaris Joop Atsma de raad over die de adviescommissie onder leiding van oud-minister Ed Nijpels deed. Dit type dijk genoot bij de commissie-Nijpels de voorkeur vanwege de relatief lage investeringskosten en de flexibiliteit qua fasering van de dijkversterking. Meer lezen? Klik op persbericht Rijksoverheid | details | eindadvies Adviescommissie Toekomst Afsluitdijk.

Geen opmerkingen: