woensdag 10 augustus 2011

Exoten in oppervlaktewater

Exoten in oppervlaktewate. Figuur 1. japanse oesterHet RIVM heeft geïnventariseerd welke effecten exoten kunnen hebben op de flora en fauna van de Nederlandse zoete oppervlaktewateren. Slechts een klein deel van alle nieuwe exoten vormt een probleem voor de oppervlaktewaterkwaliteit, in ecologische zin omdat zij een bedreiging vormen voor inheemse soorten, of voor de volksgezondheid. Hoewel de verstorende invloed op het voorkomen van inheemse soorten wordt erkend, wordt deze te weinig in ogenschouw genomen bij maatregelen die vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn ingesteld om de flora en fauna te verbeteren. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: