zondag 13 februari 2011

Slibketenstudie II. Nieuwe technieken in de slibketen

In deze studie is een aantal (nieuwe) technieken in de slibketen in samenhang onderzocht met het oog op de bijdrage die zij kunnen leveren aan het terugdringen van het energieverbruik in de afvalwaterketen en het terugwinnen van energie uit de keten. Randvoorwaarde daarbij was dat met de technieken wordt voldaan aan de eisen die gesteld zijn aan effluent. Er is gekeken naar kwaliteits- en duurzaamheidsaspecten, kosten en wettelijke bepalingen, voorschriften en normen. De Slibketenstudie II is een aanvulling op, en voortzetting van de eerste slibketenstudie uit 2005. De studie is tevens een aanvulling op enkele andere studies en ontwikkelingen die zich eveneens begeven op het terrein van energie en kosten voor het zuiveren van afvalwater. Onder meer De Energiefabriek, en 'Op weg naar de rwzi 2030' van STOWA. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: