vrijdag 10 december 2010

Winning van stikstof en fosfaat uit urine

In het project Betuwse Kunstmest hebben waterschap Rivierenland, afvalstoffenverwerker GMB, LeAF, Schering Plough en STOWA de mogelijkheden onderzocht voor het apart behandelen van onverdunde urine en het terugwinnen uit die urine van struviet en ammoniumsulfaat voor gebruik als meststof in de landbouw. Het terugwinnen blijkt op praktijkschaal technisch goed mogelijk en is ook betaalbaar. Zeker als de urine al gescheiden wordt ingezameld. Bijvoorbeeld via openbare plaszuilen op festivals. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer titels over urine in de afvalwaterbehandeling.

Geen opmerkingen: