woensdag 8 december 2010

Landelijk draaiboek hoogwater en overstromingen

Het draaiboek beschrijft de landelijke coördinatie en opschaling bij de dreiging van een overstroming. Opschaling is het vergroten van de crisisorganisatie tijdens een incident of ramp. Het draaiboek is aanvullend op de regionale calamiteitenplannen van waterschappen en regionale diensten van Rijkswaterstaat. Het draaiboek beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | publicaties over crisismanagement bij overstromingen.

Geen opmerkingen: