maandag 18 oktober 2010

Meer grip op grondwaterstroming

Een duidelijke probleemstelling door stakeholders zoals waterschappen, locale overheden en drinkwaterbedrijven, is essentieel voor het opstellen van een conceptueel model over de kwantitatieve toestand van een grondwaterlichaam voor de KRW.
Dat blijkt uit een pilotstudy, waarin een conceptueel model is ontwikkeld om kennis over de kwantitatieve toestand van een grondwaterlichaam te verzamelen en inzichtelijk te maken. Dit model is een driedimensionale dwarsdoorsnede van kwantitatieve grondwaterprocessen, zoals grondwaterstromen, water dat in de bodem infiltreert en grondwater dat aan de bodem wordt onttrokken via putten en dergelijke. Het model is ontwikkeld voor het grondwaterlichaam Zand-Maas, dat in Brabant en Limburg ligt. Conceptuele modellen worden ontwikkeld om de Kader Richtlijn Water (KRW) te kunnen uitvoeren. Wetenschappers maken veel gebruik van conceptuele modellen, maar voor diverse disciplines binnen de KRW is dat nieuw terrein. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: