maandag 18 oktober 2010

Klimaat Respons Database

De Klimaat Respons Database geeft inzicht in de effecten van klimaatverandering op het voorkomen van soorten in Nederland. De database richt zich op de gevolgen van het verschuiven van geschikte klimaatzones op de verspreiding van soorten (klimaatrespons). Een verzameling van onderzoeksresultaten op soortniveau vormt de basis voor de database. Er is gebruik gemaakt van waarnemingen uit het veld (terugkijkend naar het verleden), voorspellingen van diverse modellen (op basis van de huidige verspreiding en scenario’s voor klimaatverandering) en inschattingen van experts over populatietrends. Door middel van kaarten wordt inzichtelijk gemaakt of en zo ja wanneer de geschikte klimaatzones van soorten gaan verschuiven. Of ze uit Nederland verdwijnen of zich juist (opnieuw) vestigen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | boekje behorende bij de database.

Geen opmerkingen: