woensdag 27 oktober 2010

Deltaproof: samen klimaatbestendig

Het bestuur van STOWA heeft onlangs het definitieve kennisprogramma Deltaproof vastgesteld. Deltaproof brengt de kennisvragen van waterschappen over waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid in beeld, en zoekt samen met hen naar praktische antwoorden op die vragen. Op deze manier kunnen regionale waterbeheerders naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de Nationale Deltaopgaven, vervat in het Deltaprogramma. Deltaproof loopt in eerste instantie van 2009 tot en met 2012. Er is voor die periode in totaal 4,1 miljoen euro budget beschikbaar. STOWA heeft een folder gemaakt met daarin de aanleiding, achtergronden en speerpunten van het kennisprogramma. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht STOWA: Kennisnetwerk Deltaproof van start.

Geen opmerkingen: