donderdag 28 oktober 2010

Pilot stuurvariabelen waterkwaliteit en ecologie

De belangrijkste stuurvariabelen voor waterkwaliteit, water- en oeverplanten en fytoplankton van de watergangen in het gebied van het Waterschap Rivierenland zijn inzichtelijk gemaakt. Resultaten van fysisch-chemische en fytoplanktonbemonsteringen en vegetatieopnamen uit 2006–2008 van 155 locaties in 31 oppervlaktewaterlichamen zijn geanalyseerd. Naar breedte en grondsoort worden 9 typen onderscheiden, waarvan de brede kleikanalen het meest algemeen zijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: