woensdag 8 september 2010

Hoger waterpeil Groene Hart kost boeren geld

Stijging van het slootwaterpeil met 30 centimeter voorkomt een halve cm bodemdaling, maar kost boeren in het Groene Hart 239 euro per hectare per jaar. Dat hebben Wageningse onderzoekers uitgerekend. Dat er een dilemma bestaat tussen landbouw en natuur- en klimaatbeleid in de veenweidegebieden, is al langer bekend. Een laag waterpeil is goed voor de landbouw, maar leidt tot bodemdaling en CO2-uitstoot.
Het grondwater moet echter zo hoog mogelijk staan, omdat het veen boven het grondwater afbreekt onder invloed van zuurstof. Stijgt de gemiddelde grondwaterstand met tien centimeter, dan beperk je de bodemdaling met 2,5 millimeter, zegt Van den Akker. Die 2,5 millimeter veen staat gelijk aan een uitstoot van 5,5 ton CO2 per hectare, rekent hij uit. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: