vrijdag 17 september 2010

Quick-scan NME: kansen voor natuur- en milieueducatie bij waterbeheerders

Niet alleen NME-organisaties doen aan watereducatie, ook voor waterschappen is educatie van belang. Maar waar liggen de kansen voor NME bij waterschappen? En is het werken in arrangementen ook voor waterschappen interessant?
Op verzoek van het programmabureau NME deed DHV onderzoek naar de kansen voor natuur- en milieueducatie bij waterschappen. 85% van de waterschappen doen al aan educatie, zo blijkt uit het onderzoek. Dit wordt vooral gedaan uit communicatiemotieven. NME wordt nog zelden ingezet als instrument voor (water)beleid. En daar liggen met name de kansen, aldus DHV. In het rapport worden deze kansen verder toegelicht. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: