zondag 5 september 2010

Tijdelijk anders bestemmen

De inrichting van Nederland kan mooier, klimaatbestendiger en duurzamer. WINN Waterinnovatieprogramma Rijkswaterstaat en Deltares, CURNET, InnovatieNetwerk en Dura Vermeer zetten samen de deur open voor Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB). Dit concept maakt het mogelijk om gronden waar nu lange tijd niets mee gebeurt te 'activeren' met een nuttig en aantrekkelijk gebruik. Tijdelijke functies zoals natuur of recreatie, maar ook tijdelijke bebouwing of infrastructuur, bieden deze 'inactieve' gebieden ruimtelijke kwaliteit. Bundeling van ervaringen in de praktijk is daarom nodig. De genoemde partners starten samen met een 2-jarig innovatieprogramma dat het concept TAB ontwikkelt. Kennisvragen en antwoorden halen ze uit de praktijk door te experimenteren met een drietal pilots, samen met de omgeving. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: