woensdag 21 april 2010

Doelmatig beheer waterketen: eindrapport commissie feitenonderzoek

Het ministerie van VROM, de VNG, Unie van Waterschappen en Vewin willen de komende jaren 550 euro miljoen besparen. De besparingen kunnen worden gerealiseerd door het bundelen van kennis en capaciteit en het verder professionaliseren van het beheer binnen de waterketen. Dit blijkt uit een rapport over het doelmatig beheer in de waterketen.

In de waterketen werken verschillende bedrijven samen om ervoor te zorgen dat er goed water uit de kraan komt en dat afval- en regenwater via de riolering gezuiverd en al in het oppervlaktewater terecht komt. De waterleidingbedrijven zorgen voor de drinkwaterproductie en distributie. Gemeenten zorgen voor inzameling en afvoer van afvalwater via de riolering en de waterschappen zorgen voor de zuivering van het afvalwater. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: