dinsdag 20 april 2010

Van neerslag tot schade

In het project 'Van neerslag tot schade' is een aantal aspecten van risico's van overstromingen en wateroverlast nader onderzocht. Het eindproduct van het project bestaat uit een overkoepelende eindrapportage en zes deelrapporten die ingaan op regionale spreiding in neerslag, de samenhang in de normering van overstromingen en wateroverlast, de perceptie van overstromingen en de verzekerbaarheid van schade. STOWA was opdrachtgever van het project samen met het kennisprogramma 'Leven met Water', Provincie Zuid-Holland, Waterschap Zuiderzeeland en het Verbond van Verzekeraars. Meer lezen? Klik op | eindrapport | Alle rapporten van project Van neerslag tot schade.

Geen opmerkingen: