woensdag 23 december 2009

Waterwet officieel in werking getreden

Tegelijk met de aanbieding van het eerste Nationaal Waterplan is op 22 december 2009 de Waterwet van kracht geworden. Acht bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland worden vervangen door deze Waterwet en de zes verschillende vergunningen worden opgenomen in één vergunning. Daarmee ontstaan minder regels, minder lasten voor burgers en bedrijven en meer samenhang tussen waterbeleid en de ruimtelijke ordening.
Meer lezen? Klik op | details Waterwet in het kort | volledige tekst Waterwet in het kort | dossier waterwet | Helpdesk Water over de Waterwet.

Geen opmerkingen: