dinsdag 22 december 2009

Provincies spelen in op klimaatverandering

Klimaatverandering heeft gevolgen voor veel beleidsterreinen waarop de provincies actief zijn: ruimtelijke ordening, water, natuur en landbouw. Om goed rekening te kunnen houden met klimaatverandering, heeft het IPO samen met Klimaat voor Ruimte een 'klimaateffectatlas' laten maken.

De klimaateffectatlas is géén papieren document, maar een interactieve website: het Geoportaal Klimaateffecten. Op deze site kan allerlei kaartmateriaal over (de gevolgen van) klimaatverandering worden ingezien én gebruikt. Ook zijn hier onderzoeksrapporten te raadplegen. Het Geoportaal Klimaateffecten zal verder worden ontwikkeld tot dé bron met wetenschappelijke, toepasbare achtergrondinformatie voor het meewegen van de gevolgen van klimaatverandering in het beleid.

Al eerder hebben een aantal provincies een klimaateffectschetsboek voor hun grondgebied laten opstellen. In het vervolgproject 'Van klimaateffectschetsboek naar klimaateffectatlas' heeft een consortium van Alterra-WUR, KNMI en DHV de provincies ondersteund bij het samenbrengen van wetenschap en beleid. Het resultaat is een verfijning van de informatie uit de schetsboeken. Er kunnen nu meer gedetailleerde beleidsuitspraken over de gevolgen van klimaatverandering worden gedaan.

Meet lezen? Klik op | een impressie van de resultaten en toepassingsmogelijkheden van het project 'Van klimaateffectschetsboek naar klimaateffectatlas' (brochure) | Geoportaal Klimaateffecten (website) |
eerdere provinciale klimaateffectschetsboek.

Geen opmerkingen: