donderdag 17 december 2009

Samenwerking in de afvalwaterketen

De afvalwaterketen is het geheel van rioolstelsels, rioolgemalen, transportleidingen en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Afvalwater en afstromend regenwater worden in dit systeem ingezameld, afgevoerd en deels gezuiverd. Gemeenten en waterschap zijn samen verantwoordelijk voor de goede werking van de afvalwaterketen. De gemeente voor riolering (inzameling) en het waterschap voor transport en zuivering. De provincie ziet toe op de taakuitoefening van beide overheden.
Om de samenwerking in goede banen te leiden is een duidelijke koers voor de nabije toekomst nodig. Daarom hebben de tien gemeenten binnen het gebied van waterschap Zeeuwse Eilanden, het waterschap en de provincie Zeeland een gezamenlijke visie op de afvalwaterketen ontwikkeld, ‘Samenscholing in de afvalwaterketen’.
Deze toekomstvisie is de basis voor verdergaande samenwerking tussen de deelnemende partijen. Gezamenlijke planvorming en voorbereiding leveren winst in kennis, personele capaciteit en doelmatigheid. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: