maandag 9 november 2009

Principes voor de landschapsecologische kwaliteit van uiterwaarden

Er wordt in het Nederlandse rivierengebied al meer dan 20 jaar gewerkt aan de planvorming en realisatie van grote uiterwaard inrichtingsprojecten. De manier waarop deze inrichting tot stand komt, vormt in feite de blauwdruk voor de kwaliteit van ons toekomstige rivierenlandschap en de bijbehorende natuur. Over deze inrichting van uiterwaarden zijn aspecten bij elkaar geschreven: van kwelgeulen, nevengeulen, geomorfologie, hoogwaterveiligheid tot actuele rivierdynamiek. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: