donderdag 12 november 2009

Harmonisatie meetnetten nutrienten oppervlaktewater

Monitoring van de regionale oppervlaktewaterkwaliteit door waterschappen en de meetinspanningen van het Landelijk meetnet effecten mestbeleid (LMM) sluiten onvoldoende op elkaar aan om de effecten van de maatregelen in de landbouw op de regionale oppervlaktewaterkwaliteit te beschrijven. De waterschappen staan in beginsel positief tegenover harmonisatie, maar wachten op concrete voorstellen. Dat staat in een briefrapport van de RIVM. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: