donderdag 5 november 2009

Succesvol regionaal water governance en de rol van rijkspartijen

Januari 2008 heeft het ministerie van Verkeer & Waterstaat de RMNO gevraagd advies uit te brengen over het bestuurlijk vermogen rond gebiedsontwikkeling met een belangrijke wateropgave. Het inzicht groeit dat de ambities om 'water zijn plek te geven' moet plaatsvinden in de bestaande ruimte. Dit compliceert de ruimtelijke opgaven. De vraag is of er voldoende bestuurlijk vermogen is om deze dubbele opgave bevredigend te behandelen. Het ministerie stelde de RMNO de vragen 'in welke mate de betrokken actoren in staat zijn oplossingen te genereren voor watervraagstukken en deze vervolgens te realiseren?'en 'hoe kan dit vermogen vergroot worden zodat de mooie plannen ook werkelijkheid worden?' Dit RMNO advies 'Loslaten, maar niet overlaten' gaat in op die vragen. Het is geformuleerd na een jaar van onderzoek. zijn onderzocht cases onderzocht: Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke, Perkpolder, Groot Mijdrecht Noord, Rondom het Veerse Meer, Het Oude Diep en het Hunzeproject. In alle zeven speelde de wateropgave een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkeling. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: