dinsdag 8 september 2009

Waterverdragen België en Nederland 1960-2002: goed nabuurschap?

Antwerpen en de Schelde: altijd al een moeilijke relatie (1830-1965), zo luidt de veelsprekende titel van het inleidende hoofdstuk. Met als epiloog: de waterverdragen tussen België en Nederland 1995-2002. Het betreft daarbij het verdrag over de verdieping van de Westerschelde, als maatregel voor een betere bereikbaarheid van de haven van Antwerpen. Het Verdrag kwam op 17 januari 1995 tot stand. Maar anno 2009 is de Westerschelde met baggeren en ontpolderen actueler dan ooit tevoren. Meer lezen? Klik op | details | partial view (Google books).

Geen opmerkingen: