maandag 7 september 2009

Libellen profiteren van schoner water

Het gaat de laatste jaren goed met de libellen in ons land. De meeste soorten nemen toe of blijven stabiel. Een van de redenen dat het goed gaat met de libellen is de verbetering van de waterkwaliteit in onze beken en vennen. Schoner water betekent een toename van water- en oeverplanten. De grotere variatie in water- en oeverbegroeiing heeft een positief effect op de meeste libellensoorten. Naast verbetering van de waterkwaliteit kan ook de verandering van het klimaat een oorzaak zijn voor het toenemen van een aantal libellensoorten. Meer lezen? Klik op details | volledige tekst

Geen opmerkingen: