donderdag 27 augustus 2009

Effecten oeververdediging in de Lek op macrofauna

In opdracht van RWS Directie Oost Nederland is in 2006 het project monitoring effecten oeververdediging Lek bij Everdingen en Steenwaard gestart. In de Lek bij Everdingen en Steenwaard zijn in 2005 en 2006 palenrijen met daartussen takkenbossen geplaatst om de golfslag die ontstaat door voorbijvarende schepen te dempen. De vraagstelling is wat het effect van deze oeververdediging is op de parameters van de Kaderrichtlijn water te weten macrofyten, vis & macrofauna. De monitoring van de genoemde parameters is in 2006 van start gegaan. Dit rapport beschrijft de resultaten van de macrofauna-bemonsteringen die plaats hebben gevonden in het tweede meetjaar, 2008. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: