dinsdag 15 september 2009

Milieubalans 2009

Uit de Milieubalans 2009 van Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat Nederland de (korte termijn) doelen voor klimaat en lucht zal halen. Dat geldt ook voor de doelen voor bodemsanering en afval. De doelen voor de milieucondities van de natuur in het landelijk gebied worden waarschijnlijk niet gehaald, of vragen zelfs fundamentele herziening van het beleid. Deze en andere zaken blijken uit de nieuwe milieubalans, die dit jaar speciaal aandacht besteedt aan de gevolgen van de recessie voor het milieu op de korte en op de lange termijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | persbericht.

Geen opmerkingen: