donderdag 24 september 2009

Afvalwater, dáár zit energie in...

Twaalf van de 26 waterschappen verspreid over het hele land hebben hun krachten gebundeld in het project 'De Energiefabriek'. Ze willen energie halen uit ontlasting en ander organisch materiaal dat in afvalwater te vinden is. Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) moeten vervolgens gaan draaien op deze zelf opgewekte energie. Meer lezen? Klik op Publicaties Energiefabriek | De Energiefabriek op youtube | Presentaties van Bijeenkomst Energiefabriek II, 18/9/09 | Publicaties +over+Energie+en+afvalwaterzuivering iha.

Geen opmerkingen: