woensdag 30 september 2009

De top 3 van september 2009

Hieronder staan de drie meest bekeken titels in september 2009

1. Development of an international priority list of pharmaceuticals relevant for the water cycle (rapport)
The objective of this desk study was to develop a list of representative priority PhACs that can be used for further studies on analytical methods, occurrence, treatability, and potential risks associated with exposure to PhACs in the water supply. Major existing prioritization efforts in USA, Europe, Australia and East Asia were identified and criteria used in those prioritization exercises evaluated. A total of 25 reports were used which had the prioritization of PhACs as key subject. Meer lezen? Klik op | details.

2. Regenwater in de tuin? Mooi wel! (rapport)
Inspirerende voorbeelden laten zien dat regenwater tuinen mooier, spannender en veelzijdiger kan maken. Ze tonen ook hoe tuinen een betrouwbaar onderdeel van het stedelijk watersysteem kunnen zijn. Als het water geen overlast geeft en schoon genoeg is, mag het direct in de bodem lopen. Dat kan in straten en openbaar groen maar zeker ook in particuliere tuinen. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

3. Effecten oeververdediging in de Lek op macrofauna levensgemeenschap (rapport)
In de Lek bij Everdingen en Steenwaard zijn in 2005 en 2006 palenrijen met daartussen takkenbossen geplaatst om de golfslag die ontstaat door voorbijvarende schepen te dempen. De vraagstelling is, wat het effect van deze oeververdediging is op de parameters van de Kaderrichtlijn water, te weten macrofyten, vis en macrofauna. De monitoring van de genoemde parameters is in 2006 van start gegaan. Dit rapport beschrijft de resultaten van de macrofauna-bemonsteringen die plaats hebben gevonden in het tweede meetjaar, 2008. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: