donderdag 16 juli 2009

Evaluatie basismeetnet waterkwaliteit

Door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn voor het basismeetnet waterkwaliteit en diverse projecten op enkele honderden locaties gegevens van verschillende biologische kwaliteitselementen verzameld, met wisselende frequentie, intensiteit, omvang en diepgang. De gegevens zijn tot nu toe gebruikt voor het maken van jaar- en projectrapportages. De gegevens zijn in onderhavige rapportage in onderlinge samenhang verwerkt, waarmee een beeld verkregen wordt van de veranderingen in de biologische waterkwaliteit in het gebied. Ook worden aanbevelingen gegeven voor voortzetting van de biologische monitoring, in relatie tot het te verwachten gebruik van deze gegevens, o.a. ten behoeve van de KRW en beleidsthema’s (klimaatverandering, verzilting). Daarnaast geeft deze uitwerking inzicht hoe in de toekomst efficiënter en meer doelgericht kan worden voldaan aan de beleidsmatige informatiebehoefte. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: