donderdag 16 juli 2009

Voorspellingsmodel voor blauwalgen

Op 14 juli heeft de STOWA het NOS journaal gehaald. Onderwerp was het Voorspellingsmodel voor drijflagen, waar STOWA met diverse kennisinstituten en waterbeheerders aan werkt. Het voorspellingsmodel moet er toe bijdragen dat waterbeheerders recreanten tijdig kunnen waarschuwen voor blauwalgen en stelt beheerders in staat om preventief drijflaagwerende maatregelen te nemen. In 2007 en 2008 is het model in 4 verschillende meren toegepast. De resultaten hiervan kunt u vinden in STOWA rapport 2009-14. Meer weten? Klik op | details | volledige tekst |
| Themasite Cyanobacteriën (STOWA) | Alle publicaties over Cyanobacteriën in de Hydrotheek.

Geen opmerkingen: