donderdag 4 juni 2009

Klimaatdijk: een verkenning

Door het veranderende klimaat is het tijd om ook na te denken over andere concepten van waterveiligheid dan het steeds maar ophogen van dijken. Een Klimaatdijk is een inrichtingsvorm waarbij de waterkering zo robuust is dat hij niet doorbreekt en dus blijvende veiligheid biedt. Het concept van de Klimaatdijk richt zich op een dijk waarover enige golfoverslag en zelfs beperkte overstroming mogelijk is, maar waarbij oncontroleerbare dijkdoorbraken met allesverwoestende overstromingen van het achterland wordt uitgesloten. Een aantal mogelijkheden wordt verkend. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: