donderdag 4 juni 2009

Algen: biodiesel, voedsel en... waterzuiveraar!

Steeds vaker staan er opgewonden verhalen in kranten en tijdschriften over de mogelijkheden die algen bieden. Ze zouden kunnen dienen als basis voor biodiesel, als grondstof voor voedingsmiddelen en als grondslag voor vitaminen. Maar algen kunnen mogelijk ook worden ingezet voor het verwijderen van stikstof en fosfaat uit effluent. STOWA is nauw betrokken bij twee projecten waaruit moet blijken of en zo ja: hoe algen succesvol kunnen worden ingezet bij het nabehandelen van effluent. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | meer publicaties over algen en afvalwaterzuivering | STOWA project ‘Effluentpolishing met algentechnologie’ | STOWA project ‘Duurzame nazuivering van rwzi-effluent m.b.v van algen’ | bericht WaterForum online | website Research on microalgae within Wageningen UR | Verslag Workshop Algen & Afvalwater (18 juni 2009) | handout van alle powerpointpresentaties van Workshop Algen & Afvalwater.

Geen opmerkingen: