donderdag 11 juni 2009

What future for EU’s water?

Het European Environmental Bureau (EEB) heeft 23 concept-plannen van de EU-lidstaten geanalyseerd en concludeert dat die grotendeels onder de maat zijn, met name voor wat betreft maatregelen voor waterbeheer, waterbesparing en waterkwaliteit. Het EEB constateert samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) dat met deze plannen de KRW-doelen niet gehaald worden. Ook Nederland haalt voor de Maas en Rijn onvoldoendes op het gebied van beheersmaatregelen en waterbesparing, maar doet het over het geheel iets beter dan de andere Europese landen. Op het punt van 'ruimte voor de rivieren' krijgt Nederland het predikaat goed. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | nieuwsbericht WaterForum online.

Geen opmerkingen: