maandag 11 mei 2009

Wegen naar een klimaatbestendig Nederland

Ook Nederland heeft te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zowel in positieve als in negatieve zin. Over negatieve gevolgen als temperatuurstijging, weersextremen, toename van de rivierafvoeren en een zeespiegelstijging voor de kust wordt veel gesproken. Deze trends zullen zich zeker voort gaan zetten, al is er veel onzekerheid over het tempo en de omvang van de veranderingen. Op verzoek van het ministerie van VROM verkent het Planbureau voor de Leefomgeving welke consequenties deze veranderingen hebben voor de inrichting van Nederland. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: