woensdag 6 mei 2009

Watercondities voor beschermde natuurgebieden: een analyse van 51 voorbeeldgebieden

In opdracht van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen is een analyse gemaakt van de ontwerp-waterplannen van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen 2010-2015. Het doel was te onderzoeken in hoeverre de watercondities voor beschermde natuurgebieden in deze ontwerp-waterplannen tot hun recht komen. Daarvoor zijn 51 beschermde natuurgebieden geselecteerd waarvan de natuur- en waterdoelen, knelpunten en gewenste maatregelen in kaart zijn gebracht. Meer lezen? Klik op | details | hoofdrapport | basisgegevens.

Geen opmerkingen: