donderdag 9 april 2009

KRW-Verkenner ecologie

Afgelopen maanden heeft Arcadis een interviewronde gehouden over het beeld van het ecologie-onderdeel van de KRW-Verkenner bij de regionale waterbeheerders en wensen voor de verdere ontwikkeling ervan. De resultaten hiervan worden gebruikt voor een ingrijpende 'redesign' van de KRW-Verkenner, waarmee het model beter wordt afgestemd op de wensen van de gebruikers. Arcadis heeft ook een overzicht gemaakt van bestaande literatuur over maatregel-effect relaties bij de regionale waterbeheerders; dit heeft een lijst van rapporten opgeleverd die nu grotendeels digitaal via de Hydrotheek verkrijgbaar zijn. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst | Literatuuroverzicht maatregel-effectrelaties.

Royal Haskoning heeft nieuwe ecologische kennisregels afgeleid voor de Verkenner. Hiertoe zijn de datasets van de Ex Ante evaluatie verbeterd, en geanalyseerd met behulp van regressieboomanalyses en neurale netwerken. De kennisregels, waarmee de effectiviteit van KRW-maatregelen kan worden bepaald worden momenteel in de KRW-Verkenner ingebouwd. Meer lezen? Klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: