dinsdag 14 april 2009

Hormoonverstorende stoffen maken vissen hermafrodiet

Vispopulaties zijn zeer kwetsbaar voor te grote concentraties hormoonverstorende stoffen in het watermilieu. Onder invloed van oestrogenen neemt de omvang van de populatie snel af of verandert deze van samenstelling. Zo zijn in de Dommel, Vecht en Aa mannelijke brasems en voorns aangetroffen met hermafrodiete eigenschappen. De chemische cocktail in het oppervlaktewater vraagt om een gestructureerde aanpak in plaats van de huidige symptoom bestrijding. Meer lezen? klik op | details | volledige tekst.

Geen opmerkingen: